تار ناصر برزی

به همراه کاور
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد
مدل خاص تار ساخته ناصر برزی
تزئین شده با استخوان شتر
بدنه توت و گردن ساخته شده از گردو
پرشین تار با کیفیت حرفه ای
زمان تحویل: 7-20 روز پس از پرداخت