خرک پلاستیکی تار

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

 

پل پلاستیک (خارک) پرشین تار
پل مصنوعی سبک از فشار زیاد روی پوست و آسیب جلوگیری می کند