صد سال تار

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

یک قرن تار

شماره سی دی [072]

منتشر شده [21/01/2002]

 

گلچینی از سبک های اجرایی معاصر

تار: میرزا عبدالله، آقا حسین قلی، غلامحسین درویش، علی نقی وزیری،
موسی معروفی، یحیی زرپنجه، علی اکبر شهنازی، مرتضی نیداود، عبدالحسین شهنازی،
نصرالله زرین پنجه، لوف الله مجد، غلامحسین بیگجه خانی

جلیل شهناز، فرهنگ شریف، هوشنگ ظریف، محمدرضا لطفی،
عطا جانکوک، حسین علیزاده، داریوش طلایی، داریوش پیرنیاکان

(2 سی دی)

 

بی شک تار مهم ترین سازهای کلاسیک ملی ماست که برای شکل گیری، تدوین، ویرایش و به ارث بردن معتبرترین و جامع ترین و مفصل ترین نسخه های ردیف همگی بر روی این ساز کار شده است. بسیاری از بزرگ‌ترین نوازندگان تار بر روندهای عمومی موسیقی کلاسیک ایرانی و نیز سبک‌ها و فرم‌های اصلی آن تأثیر عمیقی گذاشته‌اند. برجسته ترین نوازندگانی که در فعالیت های اولیه موسیقی-اجتماعی مشارکت داشتند نیز نوازندگان این ساز بودند. ...