مضراب پلاستیکی تار

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

 

مضراب تار پلاستیکی و انواع دیگر سازهای زهی مانند عود
سبک
بدون سر و صدا
موجود در 4 سایز
توسط اکثر اساتید موسیقی تایید شده است