سه تار حرفه ای ثابت راسخ

به همراه هارد کیس
تولید کننده: Jamshid Sabet Rasekh
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

کیفیت صدای حرفه ای
کاسه جامد
بدنه از توت
گردن و گیره از گردو
زمان تحویل: 30 روز پس از پرداخت