صد سال سه تار

دسترسی: در انبار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

گلچینی از سبک های اجرایی معاصر

سه تار: علی نقی وزیری، عبدالله دادور، یوسف فروتن، سعید هرمزی، ابوالحسن صبا،
ارسلان درگاهی، مشی معظم افشار، احمد عبادی، نورعلی برومند، حسنعلی دفتری،
مامود تاجبخش , داریوش صفوت , جلال ذوالفنون , محمدرضا لطفی , حسین علیزاده , داریوش طلایی

(2 سی دی)

 

منتشر شده [24/05/2001