سه تار ثابت راسخ

تولید کننده: Jamshid Sabet Rasekh
قیمت قدیم: 545 ریال
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

کیفیت صدای بالا
کاسه نواری
بدنه از توت
گردن و گیره از گردو
زمان تحویل: 10-20 روز پس از پرداخت