کمانچه پشت باز محبوب

به همراه کاور
تولید کننده: Iman Keykhayee
دسترسی: موجود نیست
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

کمانچه با کیفیت حرفه ای
بدنه از گردو و افرا
گردن و گیره از گردو
کاسه راه راه
شامل آرشه و کلیفون