قطعاتی برای کمانچه و ارکستر

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

شماره سی دی [KM.64]

منتشر شده [08/28/2010]

کمانچه: امیر احمد راستبد

از سال 1366 فراگیری موسیقی را نزد اساتید بزرگی چون علی سلیمی آغاز کرد. در سال 1368 در دوران نوجوانی به عنوان تکنواز کمانچه به نوازندگی در ارکستر رادیو تبریز دعوت شد. وی در سال 1371 با نواختن قطعه ای در شوشتری با تصنیف استاد سلیمی برنده جایزه بهترین تک نواز در رسانه های سراسر کشور شد. پس از آن به تهران مهاجرت کرد و هم با رسانه ها و هم با وزارت فرهنگ همکاری کرد. یکی از ارزشمندترین تجربیات موسیقایی او، به قول خودش، همکاری با پیانیست بزرگ خانم نوین افروز در سال 1995 است. همکاری مستمر آنها باعث آشنایی صمیمانه او با موسیقی کلاسیک غربی و اجرای تعدادی کنسرت در کشورهای مختلف اروپایی شده است.