کمانچه نوازی

دسترسی: در انبار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

بر اساس ملودی های کردی
کمانچه : سعید فرج پوری
تمبک و دف: پژام اخواص

 

منتشر شده [26/08/2006]