تار مرادی

دسترسی: موجود نیست
قیمت قدیم: 870 ریال
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

مواد طبیعی استفاده شده در این تار (شاخ، استخوان، پوست بره و...)
تار کاملا دست ساز است
تار استاندارد و بر اساس الگوی استاد یحیی است

زمان تحویل: 18-20 روز پس از پرداخت