پوست مصنوعی تار

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

پوست قیر که می توان آن را با پوست بره جایگزین کرد
کیفیت صدای بسیار بالا
مقاومت بالا در برابر رطوبت
مقاومت بالا در برابر فشار پل
ساخته فاریابی