عود گردوی سیاه یحیی

ساخته استاد یحیی
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

 

کاسه: گردوی سیاه
گردن: گردو
پگ باکس: گردو
پل: چوب رز
گیره های کوک: چوب رز با چشم
الزام آور؛ چوب رز
تخته انگشتی: آبنوس
پیکگارد: گل رز با منبت
پایان: لهستانی فرانسوی
مقیاس: 58.5 سانتی متر
رشته ها: مجموعه هرمی
همراه با هارد کیس است
تحویل: 2 ماه پس از پرداخت