عود از یحیی- گردوی طلایی

ساخته استاد یحیی
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

کاسه: راه راه گردوی طلایی/افرا
گردن: گردو
پگ باکس: گردو
پل: چوب رز
گیره های کوک: چوب رز با چشم
صحافی: چوب گل سرخ
تخته انگشتی: آبنوس
پیکگارد: گل رز با منبت
پایان: لهستانی فرانسوی
مقیاس: 58.5 سانتی متر
رشته ها: مجموعه هرمی
همراه با هارد کیس است
تحویل: 2 ماه پس از پرداخت