سیم تنبور - دوتار

یک ست از سیم تنبور و دوتار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

کیفیت بالا 

ست کامل ( 20 و 22 و 35 میلیمتر)