ژوان

دسترسی: در انبار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

موسیقی کردی

تنظیم : سعید فرج پوری
دیوان و آواز: سعدالله نصیری

  کردستان واقعاً مخزن غنی موسیقی فولکلور است، تا حدی به دلیل جمعیت و ویژگی های جمعیتی متنوعش، و تا حدی به دلیل تبادل موسیقی پایدار آن با فرهنگ های دیگر در قرون گذشته. در نتیجه موسیقی کردستان آوازهایی از چند سبک را به نمایش می‌گذارد که با پراکندگی جغرافیایی آن مطابقت دارد، اما موسیقی هر نواحی جداگانه با موسیقی نواحی دیگر کاملاً قابل شناسایی است. همه این سبک های مختلف موسیقی با ویژگی های قومی مشخص می شوند. امروزه به دلیل ارتباطات مدرن و همچنین توسعه اقتصادی در کل منطقه، بسیاری از آنها در حال فراموش شدن هستند و یا حداقل دستخوش تغییرات عمیقی می شوند. اما حتی اکنون نیز مناطقی با سنت های موسیقی اصیل وجود دارد که هرگز کارکرد اصلی موسیقی را در زندگی روزمره از دست نمی دهند. ضبط حاضر ترکیبی از سنت های موسیقی هورامانی، بادینی، سورانی، موکریانی و نیز نمونه هایی از حاشیه شهر سنندج را به نمایش می گذارد. ...

منتشر شده [09/07/2003]