ضرب زروخانه

به همراه کاور
تولید کننده: Ehsan Tayebi
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

 ابزار نوآورانه برگرفته از تمبک.
زمان تحویل: 4 ماه پس از پرداخت
طول کل 100 سانتی متر
قطر 45 سانتی متر