آثار درویش خان

دسترسی: در انبار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

(کرشمه پریزاد دلکش)

اجرا و تنظیم: فرامرز پایور

سنتور: فرامرز پایور
تار: هوشنگ ظریف
کمانچه: رحمت الله بدیعی
نی: حسن ناهید
تمبک: محمد اسماعیلی

(3 سی دی)