جعبه چوبی مضراب سه تار

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

برای مضراب سه تار ، تار ، گیتار مناسب می باشد 

حمل اسان 

کیفیت عالی