زمزمه ها

تار : حمید متبسم
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

به گزارش زمزمه های محمدرضا شفیعی کدکنی

تار: حمید متبسم

سه تار: پژمان زاهدیان

بام تار: رامین عظیمیان

بربت: آرمان سیگارچی

تنبک/دایره/کوزه: نغمه فرحمناد

 

منتشر شده توسط: موسسه نغمه حصار (NHI-Records)