جنگ و صلح

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

شماره سی دی [335]

منتشر شده [27/08/2012]

آواز بیات اصفهان و دستگاه سگ

تار: داریوش طلایی

تمبک: ناصر فرهنگ فر

 

  استاد داریوش طلایی در جزوه این سی دی می گوید: این سی دی اجرای تار داریوش طلایی در سن 25 سالگی در سال 1356 است. این سی دی شامل دو نمونه از اجرای من است که در دوره ای انجام شده است. با شاگردی استادان قدیمی و همچنین با بازسازی اجراهای ضبط شده آنها در موسیقی گذشته تحقیق می کرد. این مجموعه شامل 2 قطعه است که بین سال های 1356 تا 1357 ضبط شده است. قطعه اول که در آواز بیات اصفهان است برای گلچین موسیقی ایرانی توسط رادیو فرانسه در مجموعه اوکورا تولید و در سال 1358 منتشر شده است. قطعه دوم در دستگاه سگ و در استودیو رادیو تهران ضبط و در برنامه گلچین هفته پخش می شود.