جواب ساز

دسترسی: در انبار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

آواز فارسی ردیف دستگاه
نوا، راست پنجگاه

تنظیم و اجرا: محسن کرامتی

  مجموعه حاضر برداشتی آوازی از ردیف دستگاهی میرزا عبدالله، یکی از نسخه های شناخته شده ردیف موسیقی کلاسیک ایرانی است.
ردیف های آوازی معمولاً از نظر کمی با ردیف های دستگاهی متفاوت است، یعنی از نظر تعداد دفعات. همچنین جهش های خاصی در آواز، در مقایسه با ردیف ساز، گاهی اوقات متفاوت اجرا می شود. بدیهی است که منشأ موسیقی آوازی مقدم بر موسیقی دستگاهی است. در نتیجه، می‌توان چنین استنباط کرد که ردیف‌های ساز احتمالاً بعد از ردیف‌های آوازی تشکیل شده‌اند. با این حال، ردیف‌های ساز در حال حاضر، به هر دلیلی، از مجموعه غنی‌تری نسبت به ردیف‌های آوازی برخوردار هستند. علاوه بر این، به ضبط و همچنین نت‌نویسی ردیف‌های ساز توجه بیشتری شده است، از این رو این نسخه‌ها ثابت‌تر و کلاسیک‌تر شده‌اند و انتقال آن‌ها فرآیندهای آکادمیک تری را طی کرده است. ...

منتشر شده [09/11/2003]