اوازهای استاد محمود کریمی

دسترسی: در انبار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

آواز: محمود کریمی
سه تار: استاد داریوش صفوت
سنتور: استاد فرامرز پایور

 

منتشر شده [26/08/2005]