آوازهای جناب دماوندی و نکیسا

دسترسی: در انبار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

آواز: جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا


تار: میرزا اسدالله اتابکی، میرزا حسین قلی
مرتضی نیداود، علی اکبر شهنازی

کمانچه: حسین خان اسماعیل زاده
ویولن: ابراهیم منصوری

  جناب دماوندی (1871-1980)
جناب دماوندی که در حدود سال 1870 به دنیا آمد، خواننده و مناجات خوان عین الدوله (نخست وزیر مظفرالدین شاه قاجار) بود. او با آقا حسین قلی همکاری کرد و به توصیه استادش دو بار با همنوازی علی اکبر شهنازی ضبط کرد. وی به عنوان یک خواننده مذهبی شاگرد سید جعفر لاهیجی (همچنین استاد عارف قزوینی) بود. سپس به اصفهان رفت و نزد سید رحیم استاد بزرگ آواز دوره خود آموزش دید. وی در سال 1980 چشم از جهان فروبست.


حسینعلی نکیسا (1882-1976)

نکیسا در سال 1882 در ترخوران تفرش به دنیا آمد و نزد پدرش تعزیه خوان تکیه دولت درس خواند. او در نقش حضرت سکینه به همراه سیداحمدخان در نقش حضرت عباس به نمایش درآمد. پس از آن به فراگیری ردیف و گوشه نزد میرزا بابا رفت و با علی اکبر شهنازی و حسین هنگ آفرین در انجمن اوخووت که در آن عضویت داشت کنسرت هایی برگزار کرد. یکی از دوستان رهی معیری در آواز افشاری به همراه مرتضی محجوبی به عنوان نوازنده پیانو به ضبط برنامه پرداخت. او در سال 1976 درگذشت.

 
منتشر شده [02/01/2008]