تریو منهای یک

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

آهنگسازان این مجموعه دونوازی به سمت عنصری ترین مؤلفه موسیقی - صدا حرکت می کنند. برای آنها صدا منبع اصلی موسیقی و تلاش آنها برای تشخیص معنای پنهان آن است. آنها کمتر به آلات موسیقی اهمیت می دهند تا ریشه های صدا و زمان. آنها مدرن هستند و مدرن فکر می کنند. تئوری های آنها بر اساس آفرینش موسیقایی آنهاست. هنرمندان (آهنگسازان) حاضر در این مجموعه عبارتند از: آرش احمدی، علیرضا انصاری، نگار بهبهانی، علیرضا فشمی، حامی حقیقی، مجید تحریری و نیکو یوسفی.

(HER038)
زمان کل: 44:09

منتشر شده در شنبه 17 نوامبر 2007