تنبک سامانی

به همراه کاور
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

تمبک با کیفیت حرفه ای
ساخته استاد بهنام سامانی
قطر: 26 سانتی متر
بدنه ساخته شده از پلاتانوس (چنار)
سر ساخته شده از پوست شتر