گروه نوازی تنبک و نقاره

دسترسی: در انبار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

سرپرست گروه: کامبیز گنجه ای

تمبک: کامبیز گنجه ای، مرتضی یگانه راد، کامران یعقوبی، آرش اسلامی، مجید یگانه راد.
نقاره: وحید اسداللهی
کاخون: آرش اسلامی

منتشر شده [04/11/2008]