هزار اقاقی

هوشیار خیام
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

غزل های دستگاهی این آلبوم غزل هایی برای پیانو تکی شبیه شعر بلند («بوی گل اطلسی و اقاقیاهایی که از میان آنها می گذرد» از شاعر برجسته معاصر فارسی، احمدرضا احمدی است. هزار اقاقیا دومین آلبوم انفرادی هوشیار پس از تاتاری (HER037) است.

(HER050)
زمان کل: 45:01