موسیقی ترکمن صحرا

دسترسی: در انبار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

اجرا: استاد نظرلی محجوبی و
آشور گالدی گرکازی

  نظرلی محجوبی از بزرگ‌ترین بقشی‌های ترکمن در سال ۱۹۲۹ در چای گچار به دنیا آمد. در سن یازده سالگی به مدت یک سال تحت تعلیم قره بقشی - از دوستان پدرش - قرار گرفت و توسط وی به جماعات محلی برده شد. نظرلی استاد هر چهار مقام (حالت) موسیقی ترکمن بود و به مدت 55 سال به عنوان برترین نوازنده و خواننده موسیقی سرزمین خود به شمار می رفت. او در چای قوشان از توابع گنبد زندگی می کرد و از راه کشاورزی و دامداری امرار معاش می کرد.
نظرلی بدون شک آخرین نماینده یک سنت طولانی و اصیل موسیقیدان به نام «خلیفه» در این منطقه بود. «خلیفه» نام دیگر بقشی است، اما او پیشرفت بیشتری داشته و تکنیک خود را به کمال رسانده است. صدای گرم و آرام او خاطرات فراموش شده حماسه ها و اسطوره های عامیانه را به شنونده یادآوری می کند. او مردی با قدرت معنوی استثنایی بود. او با شیوه زندگی زاهدانه خود مخاطبان خود را مسحور می کرد. او در سال 2000 درگذشت. یادش جاودانه باد.
موسیقی ترکمنی عموماً در 4 حالت مختلف اجرا می شود: تشنید، قرقلار، مخمس و نوایی. ...

منتشر شده [01/01/2004]