تن تار مجذوب

به همراه هارد کیس
تولید کننده: Haqiqi
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

ساخته فریدون حقیقی
با مهر «مجذوب» بر بدن
زمان تحویل: 3 ماه پس از پرداخت
تانتار از سازهای ابداعی است که از دسته زهی است که بدنه آن از دو ساز ایرانی سه تار و تنبور گرفته شده است. نام آن از Tan از Tanbour و Tar از SeTar تشکیل شده است که در نهایت به آن Tantar گفته می شود. دارای دو سطح سه تار در یک طرف و تنبور در طرف دیگر. از سوی دیگر آن دو ساز در یک بدن است.