کارنا محلی

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

طول: 34 یا 38 سانتی متر بر اساس درخواست شما
ساخته شده از چوب و برنج
زمان تحویل: 28 روز پس از پرداخت یا شاید به زودی