آوازهای طاهرزاده

دسترسی: در انبار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

آواز : سید حسین طاهرزاده
تار: درویش خان
کمانچه: باقرخان
فلوت: اکبر خان

 

منتشر شده [02/11/1999]