گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور

دسترسی: در انبار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

آهنگساز و تنظیم: فرامرز پایور
سنتور: فرامرز پایور
تار: هوشنگ ظریف
نی: حسن ناهید
کمانچه: رحمت الله بدیعی
تمبک: محمد اسماعیلی

 

منتشر شده [26/08/2007]