کمانچه کربلایی

به همراه کاور
تولید کننده: Karbalaee
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

مدل ویژه استاد کربلایی بر اساس الگوی کمانچه استاد بهاری
چوب های مورد استفاده در این کمناچه: ففل، گردو و توت
تزئین شده با استخوان شتر، صدف ایرانی، نقره و ...
کمانچه با کیفیت حرفه ای
کاسه راه راه کمانچه
شامل آرشه و کلیفون 

 

 

kamancheh


kamancheh


kamancheh

kamancheh

kamancheh
kamancheh
kamancheh
kamancheh

kamancheh music


kamancheh music


kamancheh music

kamancheh music

kamancheh music
kamancheh music
kamancheh music
kamancheh music

kamancheh for sale


kamancheh for sale


kamancheh for sale

kamancheh for sale

kamancheh for sale
kamancheh for sale
kamancheh for sale
kamancheh for sale

kamancheh pronunciation


kamancheh pronunciation


kamancheh pronunciation

kamancheh pronunciation

kamancheh pronunciation
kamancheh pronunciation
kamancheh pronunciation
kamancheh pronunciation

kamancheh solo


kamancheh solo


kamancheh solo

kamancheh solo

kamancheh solo
kamancheh solo
kamancheh solo
kamancheh solo

kamancheh lessons


kamancheh lessons


kamancheh lessons

kamancheh lessons

kamancheh lessons
kamancheh lessons
kamancheh lessons
kamancheh lessons

kamancheh kalhor


kamancheh kalhor


kamancheh kalhor

kamancheh kalhor

kamancheh kalhor
kamancheh kalhor
kamancheh kalhor
kamancheh kalhor

kamancheh ebay


kamancheh ebay


kamancheh ebay

kamancheh ebay

kamancheh ebay
kamancheh ebay
kamancheh ebay
kamancheh ebay

kamancheh youtube


kamancheh youtube


kamancheh youtube

kamancheh youtube

kamancheh youtube
kamancheh youtube
kamancheh youtube
kamancheh youtube