برداشت دوم

پیمان یزدانیان
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

The Second Take شامل موسیقی متن سه فیلم فارسی است: شب‌های سفید (کارگردان فرزاد مؤتمن)، ایستگاه متروک (علی رضا رئیسیان) و فرش بادی (کمال تبریزی).

(HER019)
زمان کل: 50:04