سنتور دست دوم حرفه ای

سنتور دسته دوم حرفه ای با صدای باستانی
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

 

  • سنتور دست دوم حرفه ای با صدای باستانی 
  • جنس بدنه از گردو 
  • شامل : جعبه ، یک جفت مضراب سنتور ، اچار کوک ، سیم 
  • زمان ارسال 3 روز پس از زمان پرداخت 

Please Watch A Sample Video of This Instrument: