سنتور سوپرانو

ساخته شده توسط استاد قشقایی
تولید کننده: Rahmani Qashqayi
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

 

سنتور نوآورانه با کیفیت بالا

شامل جعبه و سیم و مضراب و اچار کوک 

 

 

 

 Please Watch A Sample Video of This Instrument: