رباب تزیینی راسخ

همراه جعبه
تولید کننده: Jamshid Sabet Rasekh
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

کیفیت صدای بالا
طراحی حرفه ای
کاسه جامد
با استخوان تزئین شده است
کاسه و گردن: ساخته شده از توت
سر: از گردو
زمان تحویل: 45 روز پس از پرداخت