رنگ های هفت دستگاه

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

شماره سی دی [KM.50]

منتشر شده [07/09/2007]

سنتور: پژمان آذرمینا

تمبک: سیامک بنایی

 

از تصنیف های او برای سنتور می توان به شبدیز (دونوازی سنتور در اصفهان، نوا و ماهور)، مینو (دو نفره سنتور در شور)، سراگز (در شور)، بامداد (در راست پنجگاه)، مهربان (در نوا) و گلپسند ( در دشتی، افشاری، بیات ترک و ابوعطا). او آثار موسیقایی خود را که قرار است در آینده منتشر شود، ضبط کرده است. آذرمینا به سرپرستی استاد پایور، دوره کامل سنتور مرحوم استاد ابوالحسن صبا را بازنویسی کرده و همچنین چند رنگ قدیمی از هفت دستگاه موسیقی کلاسیک ایرانی را تنظیم کرده است. دومی منتشر شده است.