رنگینه

دسترسی: در انبار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

(گروه ضربانگ)

سازهای کوبه ای: پژمان حدادی، حکیم لودین، بهنام سامانی
ضرب زورخانه، آواز: مرشد مهرگان
سنتور: جاوید افسری راد
تمبک، دف، سورنا، نی انبان: رضا سامانی

منتشر شده [04/01/2004]