موسیقی نواحی ایران 36

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

شماره سی دی [322]

منتشر شده [23/05/2012]

موسیقی برای شادی، درد و خلسه

ضبط و همراهی یادداشت ها توسط ژان درین

 

این مجموعه اجرای موسیقی بلوچی توسط نوازندگان معروف موسیقی بلوچی مانند آرزومحمد، عبدالباقی، عبدالله لسی، محمد رمضان و یارمحمد شیخ با سازهای رایج آن منطقه مانند سروود، دونلی و بنجو است. کتابچه این آلبوم توسط ژان دورنگ نوشته شده است و شامل معرفی موسیقی بلوچی، نوازندگان و سازها و شرح قطعات می باشد. برخی از قطعات این آلبوم عبارتند از: ظهیریگ و آواز، لاهرو، ساسولی، گنه بلوچی و سوئیت گواتی.