موسیقی نواحی ایران 3(موسیقی قشقایی)

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

 

شماره سی دی [161]

منتشر شده [30/10/2004]

گردآوری و ضبط: فرود گرگین پور
یادداشت های همراه: ساسان فاطمی

 

موسیقی در ایل قشقایی
کشکولی، ششبلوکی، خلج، فارسی مدن، صفی خان، رحیمی، کرایی، بیات، دره شوری و ایگدر از معروف ترین طوایف قشقایی هستند. مردم اکثراً دامدار و اسب‌پرور هستند، زنان گلیم و سایر بیضه‌ها می‌بافند.
نوازنده قشقایی از نظر رپرتوار و نوع ساز به یکی از این سه دسته یعنی عاشق ها، چنگیس و سربانان تعلق دارد. ...