موسیقی نواحی25(خیامی )

دسترسی: در انبار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

جهانگیر نصری اشرفی، محسن شریفیان

خیامی 1
خواننده: خدر عزیززاده، یزله: محمد ساقیری،
نی جفتی: محمود پاکدل، ضرب: مرتضی پالیزدان، عبدالعلی مهندسی.
خیامی ۲
خواننده: عبدالرضا اخلاقی، فلوت: محسن حیدریه، ضرب: محمدرضا شوشتری، حسین سنگسر
خیامی 3
خواننده: غلام دریه، فلوت: امیر رسایی فر، ضرب: رجب بدریمون، محمد ذوالقدر
خیامی ۴
خواننده: خدر عزیززاده، فلوت: امیر رسایی فر، ضرب: محمود ذوالقدر
خیامی ۵
ترانه سرا: اسماعیل بختیاری آزاد، فلوت: امیر رسایی فر، ضرب: حسین سنگسر، مهدی شریفیان
خیامی ۶
خواننده: روح الله صفوی، فلوت: امیر رسایی فر، ضرب: غلام دریه، اسماعیل بختیاری آزاد
خیامی ۷
خواننده: خدر عزیززاده، نی جفتی: محمود پاکدل، ضرب: مرتضی پالیزدان، محمدرضا شوشتری.
خیامی ۸
خواننده: جهانبخش کردی زاده (بخشو)، فلوت: عباس کشتکار، ضرب: موسی یاقوت زاده (۱۳۴۷)
با همکاری: باقر آرامی، علی کردی زاده، امیر کردی زاده، رجب بدریمون، خدر شیخابلی، محمود یوسفی، رضا شریفیان، رضا زالپور، غلام شکری فر، امیر میرشکاری، قاسم میرشکاری، حسین کاوه خو، مهدی حقانی، محمدین شاخابی، محمدین شاخابی، محدّد میهجو ایزدپناهی
با تشکر از شاهرخ سروری و شاهین بهرام نژاد برای کمک در ضبط