موسیقی نواحی ایران 8 (موسیقی بوشهر )

دسترسی: در انبار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

نی انبان و نی جفتی: احمد علیشرفی
آواز: عبدالرحیم کرمی
کارگردان و یادداشت های همراه توسط
محمدرضا درویشی

 

منتشر شده [31/01/1992]