موسیقی نواحی ایران 7(عاشقی آذربایجان شرقی )

دسترسی: در انبار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

دیشما عاشق علی کلیبری و لیلی خانم
ترجمه: عاشق حسن اسکندری و عاشق حسین سایی

یادداشت های همراه: ساسان فاطمی

  رپرتوار و ژانر موسیقی: رپرتوار عاشقس شامل قطعات کوتاه (هاواس) در فرم‌های متنوع و قطعات حماسی-غزلی بزرگ مانند کوروغلو، اصلی و کرم و ... می‌باشد. هنر گفتگوی موزیکال-شعری معروف به دیشما بخشی از این مجموعه است. حواس را می توان از نظر شعر و موسیقی مطالعه کرد. آنها با گرایش شاعرانه، ویژگی های زیر را نشان می دهند. ...

منتشر شده [24/05/2005]