ردیف آقا حسینقلی

دسترسی: در انبار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

با توجه به نسخه از
استاد علی اکبر شهنازی - تار

(3 سی دی)

  میرزا حسین قلی (حدود 1851-1915) کوچکترین پسر آقاعلی اکبر فراهانی، نوازنده برجسته و تار نواز دربار قاجار بود. به گفته روح الله خالقی در تاریخ موسیقی ایرانی، آقاعلی اکبر فراهانی، مدیر گروه سلطنتی دربار ناصرالدین شاه، به عنوان نوازنده چیره دست و برجسته ترین نوازنده زمان خود شناخته می شد. او سه پسر داشت که اولی در جوانی درگذشت و دو پسر دیگرش به ترتیب میرزا عبدالله و میرزا حسین قوی بودند. خود آقا علی اکبر در حالی از دنیا رفت که پسرانش خیلی کوچک بودند، به همین دلیل نتوانستند نزد پدرشان درس بخوانند. پس از رحلت آقاعلی اکبر، همسر بیوه اش با برادرزاده اش آقا غلامحسین که شاگرد فوق العاده دایی اش آقاعلی اکبر بود ازدواج کرد. سپس دو برادر میرزا عبدالله و میرزا حسینقلی نزد پسر عمو و ناپدری خود آقا غلامحسین به فراگیری موسیقی پرداختند. ضبط‌های موجود از اجراهای او نشان از فضیلت بی‌نظیر میرزا حسینقلی دارد. از میان سه پسر میرزا حسینقلی، علی اکبر و عبدالحسین شهنازی موسیقی را به عنوان کار خود انتخاب کردند و راه پدر را در پیش گرفتند. ...

منتشر شده [07/11/2003]