تصنیف های دوره قاجار

دسترسی: در انبار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

اجرا: عبدالله دوامی

تار: درویش خان
کمانچه: باقرخان رامشگر

(2 سی دی)

  عبدالله دوامی در یک قرن اخیر بدون شک برجسته ترین چهره در عرصه موسیقی آواز ایرانی بوده است. شهرت او تا حدودی به این دلیل بود که او نقش اساسی در حفظ تصنیف های قرن نوزدهم (آوازهای متریک) و متعاقب انتشار آنها در بین نسل بعدی موسیقیدانان داشت. علاوه بر این، او وظیفه چیدمان ردیف آوازی (مجموعه ای از جوشش های چیده شده در هفت دستگاه) را بر عهده داشت. این ردیف اولین تلاش در ساماندهی رپرتوار آوازی موسیقی ایرانی به شمار می‌رود و به همین دلیل امروزه با احترام فراوان در میان نوازندگان ایرانی برگزار می‌شود. ابتدا توسط ابوالحسن صبا و فرامرز پایور در دهه 40 و 50 رونویسی شد و سرانجام در دهه 1970 ضبط شد.
مجموعه دو سی دی حاضر شامل تکثیر دو مجموعه تصنیف است که توسط دوامی در دو مرحله از زندگی خود ضبط شده است. اولین لوح فشرده شامل تصنیف هایی است که دوامی در سال 1914 در (پایتخت گرجستان) با همراهی دو نوازنده چیره دست به نام های درویش خان (نوازنده تار) و باقرخان رامشگر (نوازنده کمانچه) ضبط کرد. سی دی دوم شامل مجموعه ای از هفده تصنیف است که دوامی در سال 1356 برای یکی از شاگردان خود به نام کریم صالحیمی ضبط کرده است.