شاعر اینه ها

شعر از بیدل دهلوی
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

شماره سی دی [096]

منتشر شده [09/06/2013]

اشعار بیدل دهلوی

آهنگساز: محمدرضا فیاض

آواز: علیرضا ابلقی

تار، سه تار، باس تار: محمدرضا ابراهیمی، تینوش بهرامی، فرید مظفرزاده.

کمانچه: سعید کامجو، عطا فیض آبادی

نی: شهاب فیاض

سنتور: محمدرضا فیاض

تمبک: مهرداد عربی