پیوند

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

نویسنده: فرامرز پایور
شماره کتاب [126]
منتشر شده [24/12/2011]
صفحات [36]
این کتاب شامل 4 قطعه از استاد فرامرز پایور با عناوین «پیوند»، «مقدمه ابوعطا»، «چهارمضراب ابوعطا» و «مقدم بیات کرد» پیوند و «مقدمه» است. بیات کرد» در آلبوم شهرآشوب موجود است و دو قطعه دیگر را می توانید در آلبوم ضرب اصول بیابید. مینا افتاده در مقدمه قطعه «پیوند» را اینگونه توصیف می‌کند: «این قطعه از به هم پیوستن ریتم‌های مختلف، همراه با ملودی‌های زیبا در آواز ابوعطا ساخته شده است و شامل چهارمضراب، تصنیف، سمضراب و ... است. "