سه تار صفری - ماهان

تولید کننده: Safari
قیمت قدیم: 640 ریال
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد
     سه تار مرغوب با مهر ماهان روی بدنه
    بدنه از توت
    زمان رسیدگی: 3-7 روز پس از پرداخت
    جعبه میخ در طرح سنتی و الگوی قنبری مهر موجود می باشد